Datacenter med högsta krav på säkerhet

FerraPod har utvecklats i samarbete med våra kunder, bland andra ett datacenter med mycket hög säkerhetsprofil. Det gäller både den tekniska och den fysiska säkerheten, som är rigorös på anläggningen.

En helt lysande idé!

Niclas, Stack EMEA

Skalskydd för kund med extremt höga krav

En av de första installationerna var hos Stack EMEA. För en kund med hög integritet och extremt höga krav på säkerhet, har vi platsbyggt en FerraPod, en bur, 3 x 5 meter och 4m hög som rymmer kundens datarack. Buren har även ett gallertak ovanför innertaket. Till dörr har vi använt en Daloc säkerhetsdörr RC4 klass. Det finns även ett insynsskydd bestående av plåt. Hela buren är monterad med 3500 skruv.

På så sätt garanterar denna FerraPod gallerbur, tillsammans med Stack EMEA´s övriga säkerhetsanordningar, att kundens information hanteras med högsta möjliga säkerhet.

Till buren har det gått åt 3 500 skruvar.

Dubbeldörrar

Vi har utvecklat och certifierat dubbeldörrar med öppningsmått upp till 7500 x 6000 mm. Det ger helt nya möjligheter att säkra ytor med stora öppningar/portar till t ex lager och logistikanläggningar.

Se en film på dörrarna här >>

FerraPod Dubbeldörrar

FerraPod-container

Vi har lanserat en containerbur på marknaden, alltså en FerraPod-bur installerad i en container för att med en skyddsklassad bur hjälpa till att minska stölder och skydda värdefulla maskiner, verktyg eller annat man förvarar där. Byggbranschen har behov av en lösning med hög säkerhet då förluster av maskiner och utrustning gör att byggen står stilla, med risk för förseningar, högre kostnader och risk för viten.

FerraPod Container
Ferrapod FP RB

Runda ventilgaller

Dessa levererar vi svetsade och de kan monteras tex i ventilgenomföringar i fasad så att skyddsklass 3 bibehålls. Vi bygger dem i den specifika storlek ni behöver.

Galler med lucka

Specialinfästning dvs montage utifrån. De här gallren gör att du slipper lämna en gubbe på fel sida av gallret!

Kan ju bli lite svårt att rekrytera annars…

Ferrapod galler lucka
Ferrapod Säkerhetsbur

CAD

Inte så synligt för kund, men otroligt nyttigt för vår kvalitetskontroll och montering – vi har märkt upp alla komponenter, varje del har en specifik kod som vi sedan kan identifiera på en 3d-ritning. Montageteamet får med sig en Ipad med tidsstyrd ritning, när montaget är klart försvinner ritningen så att vi har kontroll på att informationen inte sprids.

FerraPod-dörr med Armox

Behöver du en dörr som både levererar skyddsklass 3, SS EN 1627-30 RC4, SSF012 klass 4 och är skottsäker?

Här ser du en vi tidigare levererat!

ferrapod dörr Armox