Datacenter med högsta krav på säkerhet

FerraPod har utvecklats i samarbete med DigiPlex, ett datacenter med mycket hög säkerhetsprofil. Det gäller inte minst den fysiska säkerheten, som är rigorös på DigiPlex anläggning.

En helt lysande idé!

Niclas, DigiPlex

Skalskydd för kund med extremt höga krav

Till en av DigiPlex kunder med hög integritet och extremt höga krav på säkerhet, har vi platsbyggt en FerraPod, en bur, 3 x 5 meter och 4m hög som rymmer kundens datarack. Buren har även ett gallertak ovanför innertaket. Till dörr har vi använt en Daloc säkerhetsdörr RC4 klass. Det finns även ett insynsskydd bestående av 2 mm plåt. Hela buren är monterad med 3500 skruv.

På så sätt garanterar denna FerraPod gallerbur, tillsammans med DigiPlex övriga säkerhetsanordningar, att kundens information hanteras med högsta möjliga säkerhet.

Till buren har det gått åt
3 500 skruvar, varav några är
unika FerraPod låsskruvar.