Vi har utvecklat och certifierat dubbeldörrar med öppningsmått upp till 7500 x 6000 mm.

Det ger helt nya möjligheter att säkra ytor med stora öppningar/portar t ex lager och logistikanläggningar.