Nu är vi certifierade också av

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering!

https://www.sbsc.se/sok-certifikat/