Vi är glada att kunna erbjuda våra produkter i Danmark!
Herning Pengeskabsfabrik har lång och stor erfarenhet av att arbeta med testade och certifierade säkerhetsprodukter på den Danska marknaden och är nu vår samarbetspartner för FerraPods produkter i Danmark. FerraPod kommer levereras med SS EN 1627-30 RC4 certifikat och byggs av utbildade montörer och vi utför som alltid slutinspektion och levererar certificate of compliance, installationsintyg, tillsammans med dokumentationen.

FerraPod-gallret möter marknadens höga krav på säkerhet, oavsett om det gäller att skydda personuppgifter eller något annat från tillträde, fysisk stöld eller inbrott.

https://www.herning-pengeskabsfabrik.dk/