Johan Wennborg på Kransell o Wennborg har hjälpt oss med patentansökan för Europeiskt patent. Idag skickades ansökan på 24(!) sidor in.