Vi har skapat och lanserat marknadens säkraste container i samarbete med Containertjänst. Containern finns i 3 olika storlekar varav alla innehåller specialanpassade Ferrapod-gallerburar. Dessa skapar en unik, säker yta för lagring och förvaring och vid slutet av dagen kan dessutom alla produkter, verktyg och maskiner rullas in på EUR-pallar då gallerdörrens öppningsbredd är 892 mm.

FerraPod är en unik gallerkonstruktion som klarar Resistance Class 4 enligt SS EN 1627-30 och SSF 012 klass 3 mot inbrott. Det motsvarar svensk skyddsklass 3. För att ytterligare försvåra oönskad åtkomst kan även containerns dörr förses med en låsbom certifierad i klass 5.

Säkerhetscontainern är alltså skapad för att minska stölder och skydda värdefulla produkter. Många branscher och många företag har idag behov av en lösning med hög säkerhet då förluster av till exempel maskiner och utrustning gör att projekt står stilla, med risk för förseningar, högre kostnader och viten.