I och med EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, som träder i kraft den 25 maj 2018, ställs betydligt högre krav på hur personuppgifter skyddas. Det gäller även det fysiska skyddet. Servrar som innehåller personuppgifter måste säkras mot stöld och att nås rent fysiskt av obehöriga. Därför har vi tagit fram FerraPod, en unik gallerkonstruktion som klarar Resistance Class 4 enligt SS EN 1627-30 mot inbrott. Det motsvarar svensk säkerhetsklass 3. Självklart kan du använda gallret till allt som du vill ge ett pålitligt fysiskt skalskydd.