Den 2 september började Niklas Börjesson Law som Commercial Manager på Crowbar Security Solutions AB.

Niklas arbetade tidigare för Enaco Sverige AB där han var projektsäljare av totalentreprenader inom byggnation av datahallar och andra affärskritiska projekt. Nu kommer Niklas leda arbetet med försäljningen av varumärket Ferrapods säkerhetsprodukter.

– Jag ser fram emot att få arbeta med utvecklingen av Ferrapods säkerhetsprodukter säger Niklas. Ett viktigt område är hur vi informerar marknaden om RC4-kraven på fysiskt skydd eller inbrottsskydd vilket efterfrågas mer och mer. Det handlar också om ökad tydlighet i vad vi kan leverera till marknaden, att det finns ett säkerhetssysstem som både är modulärt, installeras utan heta arbeten och redan certifierat  SS EN 1627-RC4.

Vi jobbar också på att hitta rätt samarbetspartners för våra gallerskydd, så som skydd för ventilationsgenomföringar, säkerhetsdörrar och skyddsburar.

– Ett annat viktigt område är att fortsätta utveckla produktens användningsområde i marknader där man efterfrågar skydd som kan leverera RC4-certifiering och svensk skyddsklass 3.

Vi hälsar Niklas välkommen till Crowbar Security Solutions och hoppas att du ska trivas!