HEM 2018-04-11T12:06:40+00:00

Säkra dina servrar 
innan GDPR börjar gälla

I och med EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, som träder i kraft den 25 maj 2018, ställs betydligt högre krav på hur personuppgifter skyddas. Det gäller även det fysiska skyddet. Servrar som innehåller personuppgifter måste säkras mot stöld och att nås rent fysiskt av obehöriga. Därför har vi tagit fram FerraPod, en unik gallerbur som klarar Resistance Class 4 enligt EN 1627 mot inbrott. Det motsvarar svensk säkerhetsklass 3. Självklart kan du använda buren, eller gallret, till allt som du vill ge ett pålitligt fysiskt skalskydd.

I och med EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, som träder i kraft den 25 maj 2018, ställs betydligt högre krav på hur personuppgifter skyddas. Det gäller även det fysiska skyddet. Servrar som innehåller personuppgifter måste säkras mot stöld och att nås rent fysiskt av obehöriga. Därför har vi tagit fram FerraPod, en unik gallerbur som klarar Resistance Class 4 enligt EN 1627 mot inbrott. Det motsvarar svensk säkerhetsklass 3. Självklart kan du använda buren, eller gallret, till allt som du vill ge ett pålitligt fysiskt skalskydd.

FerraPod – unikt, säkerhetsklassat skalskydd

  • Säkerhetsklassad RC4 enligt EN 1627

  • Flexibelt modulsystem

  • Monteras utan heta arbeten – påverkar inte driften

  • Obefintlig påverkan på luftflödet

  • Låses med unik skruv

  • Demonterbart och återuppbyggningsbart

FerraPod betyder järnskal och är en gallerkonstruktion som kan anta precis de former du önskar. Den klarar Resistance Class 4 enligt EN 1627 mot inbrott (motsvarar svensk säkerhetsklass 3). Den passar dig som har fokus på säkerhet, oavsett om det gäller att skydda personuppgifter eller något annat från ren fysisk stöld eller inbrott.

Enkel att montera
Varje FerraPod galler eller bur ritas upp med CAD och delarna laserskärs sedan till sina specifika dimensioner. Vi monterar sedan på plats – utan svets (heta arbeten) – vilket innebär att installationen inte behöver påverka din ordinarie verksamhet. FerraPod slutförseglas med unika låsskruvar som bara vi på Stockholms Verkstad AB, SVAB, har tillgång till.

Flexibel – anpassas efter lokalens förutsättningar
Förutom att FerraPod är säker och enkel att installera, är den också mycket flexibel. Genom att den består av moduler kan vi justera den efter din lokals förutsättningar. Var som helst i konstruktionen kan vi göra öppningar och omfattningar för sådant som dörrar, ventilationsrör och kabelstegar, och vi kan montera den dörr som du väljer efter dina krav och önskemål.

FerraPod betyder järnskal och är en gallerkonstruktion som kan anta precis de former du önskar. Den klarar Resistance Class 4 enligt EN 1627 mot inbrott (motsvarar svensk säkerhetsklass 3). Den passar dig som har fokus på säkerhet, oavsett om det gäller att skydda personuppgifter eller något annat från ren fysisk stöld eller inbrott.

Enkel att montera
Varje FerraPod galler eller bur ritas upp med CAD och delarna laserskärs sedan till sina specifika dimensioner. Vi monterar sedan på plats – utan svets (heta arbeten) – vilket innebär att installationen inte behöver påverka din ordinarie verksamhet. FerraPod slutförseglas med unika låsskruvar som bara vi på Stockholms Verkstad AB, SVAB, har tillgång till.

Flexibel – anpassas efter lokalens förutsättningar
Förutom att FerraPod är säker och enkel att installera, är den också mycket flexibel. Genom att den består av moduler kan vi justera den efter din lokals förutsättningar. Var som helst i konstruktionen kan vi göra öppningar och omfattningar för sådant som dörrar, ventilationsrör och kabelstegar, och vi kan montera den dörr som du väljer efter dina krav och önskemål.

KONSTRUKTION OCH DIMENSIONER

Vertikalt: Stålstolpar VKR, med kärna av stål som monteras med 240 eller max 270 mm cc för att klara certifieringens krav. Kan monteras tätare beroende av platsens förutsättningar.

Horisontellt: Stålaxlar som monteras med 166 mm cc.

Storlek: Ingen begränsning i byggbar höjd eller bredd, skarvas efter 3 000 mm på höjden. För att klara RC4 enligt EN 1627 krävs dock att buren är minst 3 000 mm hög ifall den står fritt.

Design: Pulverlackat vitt stål som standard, men FerraPod kan fås i vilken färg som helst, även galvaniserad, VFR, för utomhusbruk.

ÅTKOMST OCH MONTERING

Öppning: Omfattningar kan placeras var som helst i konstruktionen. Kund kan välja den på marknaden förekommande dörr som önskas.

Montering: Buren monteras med skruv, utan heta arbeten. Burens tak kan monteras över lokalens tak och burgolvet under golv. Stolpar kan fästas med fötter i golv och toppar i tak. Hela konstruktionen låses med en unik skruv i varje stolpe. Buren kan demonteras och återuppbyggas.

FerraPod säkerhetsgaller är testat av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och certifierat enligt SS-EN 1627. Den klarar Resistance Class 4. Här nedan ser du skillnaden mellan de olika klasserna.

INBROTTSSKYDD SS-EN 1627 RESISTANCE CLASS (RC)

Inbrottsstandarden bygger på olika hotbilder och inbrottstjuvar. Förutom praktiska inbrottsprov utförs även andra prov som t ex tryckprover där man bl a provar gallrets vridstyvhet och ingående detaljers hållfasthet.

SS-EN 1627 RC 2

Total testtid* 15 min varav effektiv angreppstid 3 min. Inkräktare förväntas försöka bryta sig igenom genom enkel åverkan. Angrepp med mindre verktyg som skruvmejslar (365 mm), hammare (145g), kilar etc.

SS-EN 1627 RC 3

Total testtid* 20 min varav effektiv angreppstid 5 min. Inkräktare förväntas försöka bryta sig igenom genom kraftigare åverkan. Angrepp med flera skruvmejslar och kofot (710 mm) utöver verktygen enligt RC2.

SS-EN 1627 RC 4

Total testtid* 30 min varav effektiv angreppstid 10 min. Inkräktaren är beredd att ta större risk och mer tid på sig. Angrepp med såg, hammare, yxa, mejslar och batteridriven borrmaskin utöver verktygen enligt RC3.

SS-EN 1627 RC 5

Total testtid* 40 min varav effektiv angreppstid 15 min. Inkräktaren är beredd att ta större risk och ta mer tid på sig. Angrepp med verktyg som vinkelslip med 125 mm skiva, tigersåg, borrmaskin med hårdmetallborr utöver verktygen enligt RC3.

* Att man skiljer på total tid och angreppstid i SS-EN 1627 ger testpersonen möjlighet att ta paus för att vila och tänka igenom nästa steg i testet.

APPLIKATIONER

Datacenter med högsta krav på säkerhet

FerraPod har utvecklats i samarbete med DigiPlex, ett datacenter med mycket hög säkerhetsprofil. Det gäller inte minst den fysiska säkerheten, som är rigorös på DigiPlex anläggning.

En helt lysande idé!

Niclas, DigiPlex

Skalskydd för kund med extremt höga krav

Till en av DigiPlex kunder med hög integritet och extremt höga krav på säkerhet, har vi platsbyggt en FerraPod, en bur, 3 x 5 meter och 4m hög som rymmer kundens datarack. Buren har även ett gallertak ovanför innertaket. Till dörr har vi använt en Daloc säkerhetsdörr RC4 klass. Det finns även ett insynsskydd bestående av 2 mm plåt. Hela buren är monterad med 3500 skruv.

På så sätt garanterar denna FerraPod gallerbur, tillsammans med DigiPlex övriga säkerhetsanordningar, att kundens information hanteras med högsta möjliga säkerhet.

Till buren har det gått åt
3 500 skruvar, varav några är
unika FerraPod låsskruvar.

AKTUELLT
1311, 2017

FerraPod certifierat av SBSC!

  Nu är vi certifierade också av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering! https://www.sbsc.se/sok-certifikat/

FLER INLÄGG
OM OSS

Ett samarbete mellan kund och leverantör när det är som bäst

Ett samarbete mellan kund och leverantör när det är som bäst

DigiPlex hade använt Stockholms Verkstads AB, SVAB, för en del plåtarbeten när de byggde sitt datacenter, och blivit mer än nöjda med arbetet.

När DigiPlex fick frågan av en kund inom säkerhetsbranschen, om de kunde garantera (svensk) säkerhetsklass 3 för att skalskydda ett antal servrar, tittade de runt på marknaden. Det fanns leverantörer som kunde tillhandahålla säkerhetsklassen, men inte utan att det skulle resultera i heta arbeten och därmed driftstörningar i datacentret. Då vände sig DigiPlex till Jarmo Sääf på SVAB, och den smarta konstruktionen med en modul-lösning föddes.

– En helt lysande idé, säger Niclas Nyström som är operativ chef på DigiPlex Sverige. Som ett stort mekano där vi kan transportera in materialet bit för bit, och bygga ihop det helt utan heta arbeten eller driftstörningar.

Klar för Resistance Class 4
I januari 2017 fick FerraPod sitt säkerhetscertifikat av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut: RC4 enligt EN 1627 mot inbrott (motsvarar svensk säkerhetsklass 3). Buren byggs upp inifrån, men likaväl som den håller RC4 för inbrottsförsök utifrån, står den emot försök att ta sig ut ur buren.

Det unika är flexibiliteten och enkelheten
FerraPod går att anpassa efter i princip vilka mått som helst, efter stolpar, ventliationsrör och annat som finns i kundens lokal. För att klara RC4 enligt EN1627 måste dock buren vara 3 m hög om den ska stå fritt.

I och med att man monterar ihop FerraPod på plats utan att svetsa blir det väldigt lätt att förstärka det fysiska skyddet. Man behöver inte ens göra åverkan på lokalen i de fall buren enbart ställs på plats och vikten hindrar den från att flyttas. Normalt bultas eller skruvas dock fötter fast i golvet.

FerraPod ägs av SVAB
Varumärket FerraPod ägs av SVAB, ett företag beläget i Sollentuna som gör smidesarbeten åt såväl industri som privatpersoner. Det är ett servicefokuserat företag som inte tvekar inför stora utmaningar från kunderna. Det är FerraPod ett utmärkt bevis på.

DigiPlex hade använt Stockholms Verkstads AB, SVAB, för en del plåtarbeten när de byggde sitt datacenter, och blivit mer än nöjda med arbetet.

När DigiPlex fick frågan av en kund inom säkerhetsbranschen, om de kunde garantera (svensk) säkerhetsklass 3 för att skalskydda ett antal servrar, tittade de runt på marknaden. Det fanns leverantörer som kunde tillhandahålla säkerhetsklassen, men inte utan att det skulle resultera i heta arbeten och därmed driftstörningar i datacentret. Då vände sig DigiPlex till Jarmo Sääf på SVAB, och den smarta konstruktionen med en modul-lösning föddes.

– En helt lysande idé, säger Niclas Nyström som är operativ chef på DigiPlex Sverige. Som ett stort mekano där vi kan transportera in materialet bit för bit, och bygga ihop det helt utan heta arbeten eller driftstörningar.

Klar för Resistance Class 4
I januari 2017 fick FerraPod sitt säkerhetscertifikat av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut: RC4 enligt EN 1627 mot inbrott (motsvarar svensk säkerhetsklass 3). Buren byggs upp inifrån, men likaväl som den håller RC4 för inbrottsförsök utifrån, står den emot försök att ta sig ut ur buren.

Det unika är flexibiliteten och enkelheten
FerraPod går att anpassa efter i princip vilka mått som helst, efter stolpar, ventliationsrör och annat som finns i kundens lokal. För att klara RC4 enligt EN1627 måste dock buren vara 3 m hög om den ska stå fritt.

I och med att man monterar ihop FerraPod på plats utan att svetsa blir det väldigt lätt att förstärka det fysiska skyddet. Man behöver inte ens göra åverkan på lokalen i de fall buren enbart ställs på plats och vikten hindrar den från att flyttas. Normalt bultas eller skruvas dock fötter fast i golvet.

FerraPod ägs av SVAB
Varumärket FerraPod ägs av SVAB, ett företag beläget i Sollentuna som gör smidesarbeten åt såväl industri som privatpersoner. Det är ett servicefokuserat företag som inte tvekar inför stora utmaningar från kunderna. Det är FerraPod ett utmärkt bevis på.

KONTAKT

Vi pratar gärna säkerhetsklassat skalskydd!