Vi är stolta över förtroendet vi får av marknaden – vi har nu gjort fler än 20 FerraPod-installationer där kunderna fått ett färdigcertifierat fysiskt skalskydd på plats.

Vi jobbar med säkerhet så ni hittar inga referenser från kunder på vår hemsida, förutom från Guldsmeden som gärna ser att potentiella busar vet att han har Stockholms säkraste butik.

Gallersystemet och dörrarna installeras och vi överlämnar installationsintyg och SS EN 1627- RC4 (Resistance Class 4) certifikat när våra skickliga montörer är klara. Installationen av en FerraPod produkt eller system gör att våra kunder är bättre rustade att möta både lagkrav och förväntningar från myndigheter, (GDPR, NIS-direktiv, Svensk säkerhetsskyddslagstiftning…) och den eventuella hotbild som finns i omvärlden.